پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ماهنامه برق گیلان

ماهنامه شماره 250- شهریور 98

تاريخ ايجاد : 1398/07/08

اندازه پرونده : 12684577 bytes

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

  ماهنامه شماره 249- مرداد 98

  تاريخ ايجاد : 1398/06/11

  اندازه پرونده : 4734447 bytes

  امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

   ماهنامه شماره 248- تیر 98

   تاريخ ايجاد : 1398/05/02

   اندازه پرونده : 9624703 bytes

   امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

    ماهنامه شماره 247- خرداد 98

    تاريخ ايجاد : 1398/04/09

    اندازه پرونده : 9610235 bytes

    امتیاز :  ۴.۶۷ |  مجموع :  ۳

     ماهنامه شماره 246 - اردیبهشت 98

     تاريخ ايجاد : 1398/03/07

     اندازه پرونده : 7775460 bytes

     امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۲

      ماهنامه شماره 245 - اسفند97 و فروردین 98

      تاريخ ايجاد : 1398/03/05

      اندازه پرونده : 10084284 bytes

      امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱


       5.3.12.0
       V5.3.12.0