جمعه, 30 ارديبهشت 1401
  • ساعت : ۱۱:۲۵:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 
شرکت توانیر صادر کرد:
فراخوان پیشنهاد

نظر به فراخوان پیشنهاد شرکت توانیر در حوزه  نظام پیشنهادها  با موضوعات ذیل:

1. چگونه می توان نشان داد که پیشنهادهای ارائه شده و اجرا شده در نظام پیشنهادها، باعث افزایش کارایی، بهبود و اصلاح امور و ارتقاء سطح بهره وری شرکت شده است؟

2. چه مکانیزمی را برای سنجش عینی (قابل اندازه گیری کمی و تکرارپذیر) اثربخشی و تاثیر پیشنهادهای کیفی به ویژه بعد از اجرای آن در شرکت پیشنهاد می کنید؟

همکاران محترم پیشنهادهای خود را حداکثر تا تاریخ 1400/2/27 از طریق سامانه نظام پیشنهادهای شرکت یا از طریق اتوماسیون اداری به دبیرخانه نظام پیشنهادها (دفتر مدیریت استراتژیک و بهره ­وری) ارسال نمایند تا در سامانه نظام پیشنهادهای شرکت توانیر بارگذاری و مطابق آیین نامه اجرایی نظام پیشنهادها شرکت توانیر، از پاداش آن بهره مند شوند. ضمناً توضیحات تفصیلی فراخوان پیشنهاد پیوست می باشد.

توضیحات تفصیلی فراخوان پیشنهاد

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.12.0
    V6.0.12.0