سه‌شنبه, 5 تير 1403
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ 
پیام مدیریت مصرف هفته
استفاده از دور كند كولر

برای کاهش مصرف برق، در صورت امکان از دور کند کولر استفاده فرمایید.

امتیاز :  ۴/۶۷ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    6.1.10.0
    V6.1.10.0