يکشنبه, 30 شهريور 1399
  • ساعت : ۹:۱۹:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ 
پیام مدیریت مصرف هفته
استفاده از دور كند كولر

برای کاهش مصرف برق، در صورت امکان از دور کند کولر استفاده فرمایید.

امتیاز :  ۴.۶۷ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    5.6.6.0
    V5.6.6.0